PELLET                                 PELLET DRZEWNY                     ZRĘBKA DRZEWNA

Nowoczesne i ekologiczne paliwo produkowa-
ne w formie walców. Pellet to mocno sprasowany granulat o śr. 6 - 8 mm i dł. ok. 2 - 3 cm. Charakteryzuje go wysoka wartość opałowa (18 000 kJ/kg) i niska zawartość popiołu (0,5 %). Pelet jest czystym paliwem,
w procesie spalania nie wydziela się do atmosfery dwutlenek węgla (CO 2). Substancją wiążącą w procesie granulacji są tylko naturalne składniki zawarte w drewnie.
Wydajne, ekologiczne i odnawialne paliwo
w postaci granulatu z trocin drzewnych. Jest bardzo powszechnie używanym paliwem opałowym w Europie. Charakteryzuje się wysoką wartością energetyczną (do 18 500 kJ/kg) oraz bardzo niską zawartością popiołu. Popiół po spalaniu peletu drzewnego idealnie nadaje się jako nawóz do kwietników.
Ekologiczny, atrakcyjny ekonomicznie, opał biomasowy wytwarzany z odpadów drzew-
nych i upraw energetycznych. Surowcami do produkcji zrębków są przede wszystkim odpady z przemysłu tartacznego i leśnego. Ich jakość i wartość opałowa zależna jest od pochodzenia i sposobu składowania surowca.
              
Tel. kom.: 788 667 114 lub 504 122 708